Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Team Finland Liettuassa ja Valko-Venäjällä - Suomen suurlähetystö, Vilna : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Vilna

K. Kalinausko g. 24, 2nd floor
LT-03107 Vilnius, Lithuania
Puh. +370 5 266 80 10
S-posti sanomat.vil@formin.fi
Suomen yhteystoimisto, Minsk
Revolutsionnaya 15, 220 030 Minsk, Belarus
Puh. +375 29 302 2772
S-posti sanomat.min@formin.fi
English | Lietuviškai | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Team Finland Liettuassa ja Valko-Venäjällä

Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuva- ja promootiotyötä, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Sen tavoitteena on tehostaa näiden sektoreiden suomalaistoimijoiden välistä yhteistyötä.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset verkostot. Team Finland -verkostolla on yhteinen, valtioneuvoston toteuttama ohjaus. Sen ulkomaisesta toiminnasta vastaavat yli 70 paikallista tiimiä eri puolilla maailmaa.

Maailmantalouden murros on johtanut tilanteeseen, jossa suomalaisten hyvinvointi riippuu entistä voimakkaammin asioista Suomen rajojen ulkopuolella. Meidän on pystyttävä vaikuttamaan ulkomaiseen toimintaympäristöön ja tukemaan sitä, että ulkomailla tehdään meidän kannaltamme edullisia valintoja. Tähän pystymme parhaiten yhteistyöllä.

Liettuan Team Finland -verkoston tavoitteet

Team Finland -verkoston tavoite Liettuassa on auttaa suomalaisyrityksiä saamaan enemmän tietoa toimintamahdollisuuksista kohdemarkkinoilla. Tarkoituksena on tehdä maatamme tunnetuksi ja saada liettualaisinvestointeja Suomeen. Yhteiskuntamme ja sen eri osaamisalueiden tunnetuksi tekeminen Liettuassa eri kanavia käyttäen, kuten promootiohankkeet, seminaarit ja kulttuuritapahtumat, on hyvin tärkeää.

Liettua on kiinnostunut suomalaisen yhteiskunnan kehitysmallista, korkeasta koulutustasosta, teknologiaosaamisesta ja innovaatioista sekä näiden lisäksi Suomen edistymisestä useilla muilla aloilla kuten ympäristönsuojelussa ja energiansäästössä. Liettuassa Suomi ja suomalaisuus yhdistetään mielikuviin laadusta, innovatiivisuudesta ja tehokkuudesta. Mielikuvaan kuuluu myös luotettavuus, luovuus ja tasa-arvo. Suomalaista osaamista arvostetaan korkealle. Suomella on paljon potentiaalia näillä markkinoilla mm. energia- ja ympäristösektorin yritysosaamiselle ja yhteistyölle.

Eri lähteistä koottu ajantasainen toimintaympäristön analyysi on ensiarvoisen tärkeä yritysten investointisuunnitelmien näkökulmasta Tätä varten sekä Suomessa ja Liettuassa yrityksille järjestettävät erilaiset verkottumis- ja muut tapahtumat ovat tärkeitä.

Liettuan Team Finland -koordinaattori

Lähetystöneuvos Maria Ågren
Puh. +370 5 266 8010
Suomen suurlähetystö, Vilna
Sähköposti: maria.agren(at)formin.fi

Team Finland -toimijat Liettuassa

Valko-Venäjän Team Finland –verkoston tavoitteet

Suurlähetystön toimialue kattaa myös Valko-Venäjän. Liettua toimii yrityksille tärkeänä porttina Valko-Venäjälle.

Valko-Venäjällä arvostetaan Suomen saavutuksia taloudessa, teknologiassa ja koulutuksessa. Suomi mielletään monella sektorilla referenssimaaksi. Suomi-kuva on yleisesti hyvä, vaikka valkovenäläiset tuntevat Suomea varsin vähän. Suomalaiset brändit on otettu Valko-Venäjällä jo Neuvostoajoista lähtien hyvin vastaan ja suomalaistuotteet mielletään laadukkaiksi.

Team Finland -yhteistyöllä Suomi pyrkii kasvattamaan Valko-Venäjällä kaupallista yhteistyötä aloilla, joissa on nähtävissä suurin potentiaali.

Valko-Venäjän Team Finland -koordinaattori

Lähetystöneuvos Lauri Pullola
Puh. +375 17 226 5540
Suomen yhteystoimisto, Minsk
Sähköposti: lauri.pullola(at)formin.fi

Team Finland -toimijat Valko-Venäjällä

Lisätietoa

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 26.10.2015


© Suomen suurlähetystö, Vilna | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot