Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland ordförande för Nordiska ministerrådet 2016 - Finlands ambassad, Vilnius : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Vilnius

K. Kalinausko g. 24, 2nd floor
LT-03107 Vilnius, Lithuania
Tel. +370 5 266 80 10
E-post sanomat.vil@formin.fi
Finlands förbindelsekontor, Minsk
Revolutsionnaya 15, 220 030 Minsk, Belarus
Tel. +375 29 302 2772
e-post sanomat.min@formin.fi
English | Lietuviškai | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 15.1.2016

 Finland ordförande för Nordiska ministerrådet 2016

 

Vesi,luonto ja ihmiset

Finland övertog ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari 2016. Ordförandeskapet pågår hela året och kulminerar i Nordiska rådets session i skiftet mellan oktober och november. Nordiska rådets session 2016 hålls i Köpenhamn eftersom Danmark är Finlands föregångare som ordförandeland.

Det är statsministrarna som leder det nordiska samarbetet och i varje nordiskt land utses en minister med ansvar för ärenden som rör det nordiska samarbetet. I Finland är kommunikationsminister Anne Berner nordisk samarbetsminister.

Programmet för Finlands ordförandeskap publicerades den 28 oktober 2015 under Nordiska rådets session i Reykjavik. Programmet kan läsas på http://www.norden.org/sv och på utrikesministeriets webbplats.

En särskild webbplats för Finlands ordförandkeskap har också öppnats den 1 januari med adressen http://norden2016.fi/sv/framsida/.

Programmet för Finlands ordförandeskap fokuserar på följande teman: att stärka nordisk vattenkompetens och vattenpolitik, främja de nordiska värderingarna kring naturen, att skapa hållbar utveckling och främja internationella miljöavtal, förstärka det nordiska välfärdssamhället, främja digitalisering, avlägsna gränshinder och förhindra att nya gränshinder uppstår mellan de nordiska länderna samt att utveckla samarbetet mellan Norden och EU. Ordförandeskapet rör i praktiken hela statsförvaltningen och ordförandeskapets teman främjas också i samarbete med civilsamhället och forskarsamfundet.

Ordförandelandet ansvarar för att bereda och bevaka Nordiska ministerrådets gemensamma yttre förbindelser. Ministerrådet har ett samarbetsprogram i nordvästra Ryssland och ett omfattande samarbete med de baltiska länderna. Samarbetet med de baltiska länderna fyller 25 år under Finlands ordförandeskap.

Skriv ut

Uppdaterat 1.2.2016


© Finlands ambassad, Vilnius | Kontaktuppgifter